TOK band

Fogning av asfalt mot asfalt, asfalt mot betong samt asfalt mot stål.

Asfalt är inte asfalt! Gammal asfalt är inte identisk med ny asfalt. Varje batch av asfalt skiljer sig mot den föregående och det innebär att egenskaperna blir lite olika. Vad som har betydelse är hur de olika asfaltkvaliteterna rör sig vid temperaturdifferenser. Det är av denna orsak som det behövs en fogmassa så att rörelser kan tas upp utan att det uppstår sprickbildning.

I Europa har man under mer än 30 år använt olika fogmassor främst när man vet att det uppstår rörelser och särskilt vid läggning av ny asfalt mot gammal och vid läggning av asfalt mot betong eller stålytor. Väsentligt är att fogen är tät och förblir så under lång tid. Denso ett stort program av olika fogband och fogmassor som bör användas vid brobyggen, vägar, vid kantbalkar, trösklar, räcken, brunnar och övriga här ej nämnda gatuarbeten.

Läs mer om TOK-band....

TOK strip

Ett enkelt och billigt sätt att foga betong/betong.

Bandet på butylbasis är 20x20 mm och idealisk för fogar där gummiringar inte fungerar.

Det fäster bra och ger en vattentät fog.

TOK mastic

Spackelbar bitumenmassa för applicering i fogar av betong/asfalt och stål. Används även för kantstenar och olika övergångar.

Produktmeny

Karnag AB har en unik specialkompetens inom högtemperaturisolering av t ex varma motordetaljer. Karnag AB är också ledande inom luftfjädringssystem som kan kompletteras med stötdämpare av världsklass för bilindustrin och andra industriella lösningar. Vår stora specialkompetens och långa erfarenhet inom områden som ljudisolering av motorrum i båtar och bilar, korrosionsskydd, tätning, samt fogning inom markentrepenad, ger oss en unik position på områden såsom bil- och båtindustri likväl som inom markentrepenad.